OFERTA

 

ADHD

ADHD (z angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. Najczęściej zespół ten diagnozowany jest u dzieci, ale bardzo często zaburzenia utrzymują się w dorosłym życiu, objawiając się głównie jako trudności w przyswajaniu nowych informacji oraz zaburzenia uwagi.

Hipnoterapia jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym z łatwością pokonać ADHD u dzieci i dorosłych. Dzięki hipnozie bardzo szybko można nauczyć się koncentracji i skutecznie pokonać zaburzenia uwagi, opanować emocje i nauczyć się prawidłowych reakcji na wszelkie bodźce, a także zharmonizować organizm przywracając poziom energii do jego naturalnego, niezawyżonego stanu.

Uzyskanie znacznej lub całkowitej poprawy dzięki hipnoterapii jest zwykle bardzo szybkie – cały proces wymaga zaledwie kilku spotkań, najlepiej rozłożonych w czasie na kilka tygodni. Konkretna ilość spotkań jest uzależniona od indywidualnego przypadku i stopnia nasilenia objawów – w przypadkach lekkich wskazane jest jedno do dwóch spotkań, w nieco bardziej skomplikowanych trzy do czterech, natomiast w sprawach bardzo trudnych konieczne może być przeprowadzenie pięciu lub więcej sesji.

Zobacz również: Nadpobudliwość

 

Alergia

Alergia to zaburzenie polegające na nadmiernej wrażliwości systemu immunologicznego, który bardzo silnie reaguje na zwykle zupełnie niegroźne substancje, nazywane alergenami. Objawami alergii są: zaczerwienienie oczu, swędzenie, katar, wysypki skórne oraz ataki astmy.

Hipnoterapia pomaga w pokonaniu alergii dając możliwość wpływania na umysł podświadomy osoby chorej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ to właśnie podświadoma część umysłu zarządza reakcjami immunologicznymi organizmu. Stosując hipnozę można bardzo łatwo i skutecznie zmniejszyć lub nawet całkowicie zlikwidować wszelkie negatywne objawy alergii.

Proces terapeutyczny przy użyciu hipnoterapii jest bardzo szybki. W przypadku lżejszych alergii układu oddechowego znaczną lub całkowitą poprawę można uzyskać bardzo często już po jednorazowym spotkaniu. W przypadku alergii skórnych do uzyskania pozytywnych rezultatów najczęściej wymagane jest poddanie się kilku sesjom rozłożonym w czasie na kilka tygodni. Idealnym rozwiązaniem w cięższych zaburzeniach alergicznych jest spotykanie się w trybie raz na tydzień.

 

Alkoholizm

Alkoholizm, nazywany również chorobą alkoholową, polega na utracie kontroli nad ilością oraz częstotliwością spożywania alkoholu. Głównymi objawami uzależnienia są:

 • silna i natrętna potrzeba spożywania alkoholu (tak zwany głód alkoholowy)
 • postępujące zaniedbywanie alternatywnych do picia przyjemności, zachowań i zainteresowań
 • a także zespół objawów abstynencyjnych (zaburzenia snu lub  bezsenność, drżenia mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunki, rozszerzenie źrenic, wysuszenie śluzówek, wzmożona potliwość, drażliwy lub obniżony nastrój oraz lęk)

Hipnoterapia jest doskonałym narzędziem pomagającym zwalczyć uzależnienie od alkoholu, należy jednak zawsze pamiętać, że kluczowym i koniecznym elementem terapii jest wola osoby chorej. Ponieważ nie da się zahipnotyzować kogoś, kto tego nie chce, wykluczona jest niestety możliwość poddania hipnozie osoby uzależnionej bez jej woli i chęci współpracy, na przykład na prośbę rodziny, czy osób bliskich.

Jeśli osoba chora jest gotowa na współpracę i pragnie zmiany, proces hipnoterapii ma nieomalże natychmiastowe działanie. Już po pierwszym spotkaniu ustępuje znacząco lub całkowicie uczucie głodu alkoholowego, a także znacznie zmniejszają się wszelkie dolegliwości związane z objawami abstynencyjnymi. Do pełnego wyleczenia zwykle trzeba przeprowadzić około pięciu lub więcej sesji, najlepiej w trybie cotygodniowym. Przed rozpoczęciem leczenia choroby alkoholowej przy użyciu hipnoterapii należy najpierw skonsultować się z lekarzem w celu ewentualnego przeprowadzenia detoksykacji organizmu.

 

Anoreksja

Anoreksja, inaczej jadłowstręt psychiczny, to forma zaburzenia odżywiania. Polega na postępującej i drastycznej utracie wagi podtrzymywanej przez powtarzalne zachowania chorego.  Osoba cierpiąca z powodu jadłowstrętu ma zaburzony obraz własnego ciała. Zazwyczaj odczuwa również lęk związany z postrzeganiem swego wyglądu lub budowy ciała jako nieestetycznych i nieatrakcyjnych. U osób chorych występują również tak zwane myśli nadwartościowe powodujące, że osoba cierpiąca na anoreksję zaczyna zachowywać się w sposób nieelastyczny, jednostronny, radykalny a czasem nawet fanatyczny. Anoreksja jest chorobą niezwykle niebezpieczną – nieleczona prowadzi do przedwczesnej śmierci 1 osoby na 10 przypadków.

Hipnoza stanowi idealne narzędzie pozwalające choremu na szybkie odzyskanie właściwego obrazu swojego ciała, zbudowanie prawdziwej pewności siebie, a także pozbycie się natrętnych automatycznych myśli nadwartościowych, co przyczynia się do odzyskania zdrowia i prawidłowej wagi ciała.

Wyraźna poprawa odczuwalna jest już po około dwóch pierwszych sesjach hipnoterapii. Do pełnego wyleczenia zwykle koniecznym jest przeprowadzenie pięciu lub więcej spotkań, najlepiej raz w tygodniu. Należy pamiętać, że wykluczona jest możliwość poddania hipnoterapii osoby chorej bez jej woli i chęci współpracy (na przykład na prośbę rodziny, czy osób bliskich) ponieważ nie da się zahipnotyzować kogoś, kto tego nie chce.

Hasło powiązane: BULIMIA

 

Asertywność

Asertywność to umiejętność wyrażania własnych opinii, umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych oraz umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał. Osoby asertywne potrafią jasno określać swoje cele (tak w życiu prywatnym jak i zawodowym) oraz dążyć do ich realizacji nie poddając się negatywnym manipulacjom emocjonalnym innych ludzi. Osoby asertywne posiadają umiejętność określania własnych oczekiwań, a także potrafią uczyć innych w jaki sposób chcą być traktowane. Asertywność jest zdolnością wyuczoną, co oznacza, że może się jej nauczyć każdy, niezależnie od wieku oraz wszelkich innych wcześniejszych uwarunkowań. Asertywność jest niezastąpiona w życiu prywatnym i bardzo ceniona przez pracodawców.

Hipnoterapia jest wspaniałym narzędziem pozwalającym nabyć umiejętności z zakresu asertywności, ponieważ proces uczenia się nie zawęża się do świadomości, ale polega na stwarzaniu nowych lepszych wzorców zachowań w podświadomości. Dzięki takiemu podejściu niezwykle łatwo jest pozbyć się automatycznych negatywnych zachowań, które tak bardzo utrudniają poprawne nauczenie się asertywności u większości osób. Dodatkowym wspaniałym efektem ubocznym pracy nad asertywnością jest widoczny wzrost samooceny i pewności siebie u osób poddających się hipnozie.

Proces nauki asertywności przy użyciu hipnoterapii jest bardzo szybki – doskonałe efekty można uzyskać już po jednym spotkaniu. Dosyć rzadko (w przypadku osób bardzo niepewnych siebie lub posiadających bardzo zaniżoną samoocenę i wysoki poziom stresu) może pojawić się konieczność wykonania jednej lub dwóch dodatkowych sesji. Hipnozę można również stosować w celu wzmocnienia posiadanej już umiejętności, albo w celu ukierunkowania asertywności na nowe pojawiające się w życiu wyzwania (jak na przykład nowe stanowisko pracy, czy nowy związek). W takich przypadkach ostateczna decyzja o potrzebie poddania się sesji wynika całkowicie z potrzeb i pragnienia zainwestowania w siebie osoby zainteresowanej.

 

Astma

Astma oskrzelowa nazywana również dychawicą oskrzelową to przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, objawiająca się napadami duszności i kaszlu. Objawy astmy występują szczególnie często w nocy i nad ranem. Astma oskrzelowa jest uznawana za chorobę psychosomatyczną, czyli taką, której występowanie jest w znacznej mierze spowodowane czynnikami psychicznymi a szczególnie emocjonalnymi.

Hipnoterapia, dzięki technikom skutecznego opanowywania negatywnych stanów emocjonalnych oraz metodom pozwalającym na podniesienie odporności na stres, jest wspaniałą formą terapii pozwalającą niezwykle szybko poradzić sobie z problemem astmy oskrzelowej. Przed poddaniem się hipnozie koniecznie trzeba skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć możliwości istnienia bardzo podobnej w objawach astmy sercowej, będącej chorobą układu krążenia i wymagającą bezwzględnej interwencji medycznej. W przypadku astmy sercowej hipnoza może stanowić jedynie formę terapii wspomagającej.

Proces terapeutyczny jest w przypadku astmy oskrzelowej bardzo skuteczny. Pierwsze pozytywne zmiany można zaobserwować już po jednym spotkaniu, natomiast pełne wyleczenie zależy od istniejącego poziomu stresu powodującego objawy – w przypadkach lekkich najczęściej może wymagać około dwóch spotkań, w stanach bardziej skomplikowanych zwykle trzeba przeprowadzić trzy do czterech sesji, natomiast przy bardzo wysokim poziomie stresu i silnych objawach należy się spodziewać, że cały proces może zająć pięć lub więcej sesji. Doskonałym rozwiązaniem jest przeprowadzanie zabiegów w trybie jednego spotkania tygodniowo.

 

Autohipnoza

Autohipnoza to umiejętność samodzielnego wprowadzenia się w stan hipnozy bez udziału i obecności hipnotyzera. Stosując autohipnozę można wzmacniać wszystkie pozytywne efekty uzyskiwane dzięki hipnoterapii, a także we własnym zakresie pracować nad rozwiązaniem ogromnej ilości różnorakich problemów oraz wytworzeniem lub wzmocnieniem pożądanych cech. Autohipnoza jest wspaniałym i bardzo praktycznym narzędziem wspierającym samorozwój, pomaga również w nabyciu odporności na stres, pozwala poprawić samopoczucie oraz zdolność koncentracji.

Teoretycznie autohipnozy można się nauczyć za pośrednictwem podręczników lub nagrań instruktażowych, ale praktycznie w wielu wypadkach może być to bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Przyczyn takiego stanu jest wiele: niepewność czy poprawnie wykonuje się daną technikę, brak informacji zwrotnej na temat czynionych postępów, a czasem nawet trudność w przełożeniu wiedzy teoretycznej na praktykę. Doskonałym rozwiązaniem pozwalającym nauczyć się autohipnozy jest uczestnictwo w indywidualnej sesji szkoleniowej.

Już podczas jednej sesji każdy, niezależnie od wcześniejszego przygotowania czy posiadanej wiedzy, może pod okiem doświadczonego instruktora z łatwością przyswoić oraz przećwiczyć wszystkie techniki, konieczne do skutecznej pracy z autohipnozą. Podczas takiego spotkania z łatwością można nauczyć się wchodzenia i wychodzenia ze stanu hipnozy, kontrolowania czasu w stanie transu, a także poznać metody pozwalające na bardzo skuteczne i bezpieczne podawanie sobie autosugestii. Technik autohipnozy można również nauczyć się podczas spotkań grupowych – informacje o tego typu spotkaniach można znaleźć w rubryce kontakt, a także zapisując się do newslettera.

 

Bezsenność

Bezsenność to zaburzenie objawiające się zmniejszoną jakością lub ilością snu. Najczęściej przejawia się jako:

 • trudności w zasypianiu
 • częste lub przedwczesne wybudzanie się ze snu
 • brak uczucia wyspania się, pomimo odpowiednio długiego okresu snu

Długotrwała bezsenność może powodować uczucie ciągłego zmęczenia, wpływać negatywnie na nastrój, zdolność koncentracji oraz na jakoś życia osoby chorej. Przewlekła bezsenność może być również objawem depresji.

Hipnoterapia w przypadku bezsenności przynosi bardzo szybkie rezultaty – widoczną lub całkowitą poprawę można uzyskać już po jednorazowym spotkaniu. Stosując hipnozę w celu wyleczenia bezsenności główny nacisk kładzie się na stworzenie stanu relaksacji i ukojenia, opanowanie poprzedzającej zaśnięcie gonitwy myśli, zbudowanie odporności na stresy dnia codziennego oraz przywrócenie stanu emocjonalnego do jego naturalnych, zdrowych granic.

Stosując hipnozę w leczeniu zaburzeń snu zwykle całkowitą poprawę uzyskuje się już po jednej sesji. W trudniejszych przypadkach, kiedy bezsenność jest objawem towarzyszącym depresji wymagana może być większa ilość spotkań, potrzebnych aby rozwiązać podstawowy problem jakim jest depresja. W takich wypadkach bezsenność najczęściej ustępuje wraz z rozwiązaniem głównego problemu.

 

Ból

Ból jest przykrym odczuciem towarzyszącym bardzo wielu różnym schorzeniom i urazom. Najczęściej dzieli się go na dwie kategorie: ból krótkotrwały zwykle towarzyszący urazom oraz ból chroniczny występujący w połączeniu z wieloma różnymi schorzeniami takim jak choroba nowotworowa, urazy kręgosłupa czy zmiany na tle miażdżycowym lub zwyrodnieniowym. Ból chroniczny może również mieć swoje źródło w psychice chorego.

Kontrola bólu przy użyciu hipnoterapii może przybrać dwie formy:

 • docelową, kiedy sesje hipnotyczną stosuje się w celu zlikwidowania konkretnego przewidywalnego bólu krótkotrwałego (na przykład podczas zabiegu chirurgicznego, dentystycznego czy porodu),
 • pośrednią, kiedy zabieg hipnotyczny ma na celu zmniejszenie lub zlikwidowania odczucia bólu chronicznego.

Proces terapeutyczny zależy od wybranej formy kontroli bólu. W przypadku przygotowania do spotkania z chirurgiem czy dentystą wystarcza jednorazowe spotkanie bezpośrednio przed planowanym zabiegiem. Natomiast w przypadku kontroli bólu chronicznego wskazane jest poddanie się kilku sesjom (ich ilość zależy od konkretnego przypadku, stopnia nasilenia objawu oraz ich źródła).
Przed podjęciem terapii kontroli bólu za pośrednictwem hipnozy należy najpierw skonsultować się z lekarzem, w celu ustalenia przyczyny występowania tego objawu. Zablokowanie uczucia bólu bez znajomości jego przyczyny może być szkodliwe dla organizmu i może utrudnić postawienie właściwej diagnozy.

 

Bruksizm

Bruksizm jest zaburzeniem występującym głównie w trakcie snu, polegającym na mimowolnym tarciu zębami żuchwy o zęby szczęki (zgrzytanie zębami). Zaburzenie to doprowadza do rozchwiania zębów w szczęce i żuchwie, starcia koron zębowych, pękania szkliwa i zmian – początkowo zapalnych, a następnie zwyrodnieniowych w stawach skroniowo-żuchwowych –  prowadzących do ograniczenia ruchowości w tych stawach. Bruksizm może być również przyczyną przewlekłego bólu głowy. Zgrzytanie zębami stanowi ponadto problem społeczny, ponieważ może również wywoływać zaburzenia snu u partnerów śpiących w tym samym łóżku.

Hipnoterapia, wpływając bezpośrednio na umysł podświadomy osoby chorej, bardzo szybko doprowadza do pozytywnych zmian w zachowaniu, wywołując silne rozluźnienie mięśni szczęki podczas snu. Hipnoza powoduje również znacznie lepsze radzenie sobie ze stresem, a także przynosi głęboką harmonię emocjonalną, co sprzyja spokojnemu spaniu i pomaga w dobrym wypoczynku.

Ilość sesji koniecznych do rozwiązania tego rodzaju zaburzeń snu zależy od indywidualnych uwarunkowań, ale najczęściej kompletna lub bardzo wyraźna poprawa stanu następuje już po jednym, góra dwóch spotkaniach. Jeśli zaburzenie ma bardzo silny przebieg najlepiej jest rozplanować kolejne sesje hipnoterapii w trybie jednego spotkania tygodniowo. 

 

Bulimia

Bulimia, nazywana również żarłocznością psychiczną, jest zaburzeniem żywienia polegającym na okresowym przyjmowaniu nadmiernej ilości pokarmów a następnie celowym stosowaniu ekstremalnych zachowań mających na celu kontrolowanie wagi ciała, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla chorego. Przykładami takich zachowań są:

 • głodówki
 • wywoływanie wymiotów
 • nadmierne ćwiczenia fizyczne
 • przyjmowanie leków moczopędnych
 • przyjmowanie środków przeczyszczających

Ponieważ większość negatywnych zachowań związanych z bulimią ma swoje źródło w  braku poczucia wartości, braku samoakceptacji oraz napięciu emocjonalnym osoby chorej, hipnoterapia jest doskonałym rozwiązaniem tego problemu. Wpływając bezpośrednio na umysł podświadomy osoby chorej hipnoterapeuta może podać sugestie, które bardzo skutecznie odbudowują poczucie własnej wartości, zmniejszają podatność na stres, a także tworzą nowe, poprawne nawyki żywieniowe.

Ilość sesji hipnoterapii zależy od indywidualnego przypadku, ale zwykle można oczekiwać, że wyraźna poprawa nastąpi po około dwóch spotkaniach, a pełne rozwiązanie problemu zwykle następuje po pięciu lub więcej sesjach. Należy pamiętać, że wykluczona jest możliwość poddania terapii za pomocą hipnozy osoby chorej bez jej woli i chęci współpracy (na przykład na prośbę rodziny, czy osób bliskich) ponieważ nie da się zahipnotyzować kogoś, kto tego nie chce.

 

Choroba lokomocyjna

Choroba lokomocyjna, nazywana również kinetozą, jest zaburzeniem występującym podczas poruszania się różnymi środkami transportu. Ze względu na rodzaj środka transportu zaburzenie to może być również nazywane chorobą morską oraz chorobą powietrzną. Przyczyną powstania objawów jest brak zgodności pomiędzy sygnałami odbieranymi przez wzrok i wrażeniami rejestrowanymi przez błędnik. Na przykład podczas poruszania się samochodem wzrok odbiera zmianę otoczenia, co mózg interpretuje jako ruch, jednak błędnik, jako narząd równowagi, nie odnotowuje zmian położenia ciała ponieważ siedzimy wygodnie na siedzeniu samochodowym. Doprowadza to do następujących objawów:

 • zawroty i bóle głowy
 • nudności
 • suchość w ustach lub ślinotok
 • nadmierne poty
 • wymioty

Hipnoterapia jest doskonałym środkiem zaradczym zapobiegającym powstawaniu tego zaburzenia oraz rozwiązującym już istniejący problem. Dzięki hipnozie umysł osoby chorej uczy się bardzo szybko prawidłowej reakcji na bodźce ruchowe, co praktycznie natychmiast doprowadza do stałego ustania objawów.

W celu uzyskania najlepszych efektów terapii zwykle wystarcza jedno, a w bardziej ostrym przebiegu góra dwa spotkania, najlepiej rozplanowane w trybie jednej sesji na tydzień. Efekt terapii w tym przypadku jest natychmiastowy i bardzo trwały.

 

Choroby skóry

Choroby skóry, ze względu na sposób ich powstania, można podzielić na:

 • uszkodzenia powstałe na skutek działania zbyt niskiej lub wysokiej temperatury oraz uszkodzenia mechaniczne
 • zaburzenia powstające na skutek czynników genetycznych
 • infekcje
 • alergie
 • schorzenia o innych podłożach (psychicznym, hormonalnym, czy nawet nowotworowym)

Najczęściej występujące choroby skóry to: trądzik (mogący mieć przyczyny hormonalne, genetyczne, psychiczne, infekcyjne, a nawet dietetyczne), łuszczyca (podłoże hormonalno-genetyczne), egzema czyli atopowe zapalenie skóry (przyczyny genetyczne i środowiskowe), albinizm lub vitiligo czyli bielactwo (mające podłoże genetyczne). Hasło powiązane: Alergia

Hipnoterapia sprawdza się doskonale w przypadku chorób skóry o podłożu psychicznym. Można również stosować ją w przypadku schorzeń o podłożu hormonalnym, ponieważ hipnoza wykazuje zdolność do pośredniego regulowania układu hormonalnego człowieka. Naukowo udowodniono również skuteczność hipnoterapii w zakresie przyspieszania procesu leczenia infekcji.
W przypadku uszkodzeń skóry powstałych na skutek działania temperatury lub urazu terapia jest skuteczna wyłącznie w trakcie procesu gojenia, przyśpieszając go i zmniejszając powstawanie zabliźnień. Niestety na tkankę już zabliźnioną hipnoza nie ma żadnego wpływu.
W wypadku chorób genetycznych hipnoza nie wykazuje bezpośredniej skuteczności, można ją jednak stosować w celu zmniejszenia wpływu czynników współistniejących, a także do poprawienia jakości życia i samopoczucia osoby chorej. Przy nowotworowych zmianach skóry hipnoza może stanowić jedynie formę terapii pomocniczej. Ważne jest aby w wypadku wystąpienia choroby skóry skonsultować się z lekarzem aby ustalić jej przyczynę, nie należy też samodzielnie podejmować decyzji o zastąpieniu leczenia farmakologicznego hipnoterapią.

Szybkość działania hipnoterapii w przypadkach chorób skóry zależy od ich rodzaju i konkretnego przypadku. Generalnie można przyjąć zasadę, że choroby o lekkim przebiegu wymagają jednego do dwóch spotkań, o cięższym trzech lub czterech, a w bardzo trudnych przypadkach może okazać się, że terapia będzie wymagać pięciu lub więcej sesji, które najlepiej jest przeprowadzać w cyklu jednego spotkania tygodniowo.

 

Ciąża

Ciąża, choć jest stanem całkowicie naturalnym, stanowi nie lada wyzwanie dla przyszłej mamy. Zarówno w życiu kobiety, jak i w jej organizmie zachodzą poważne zmiany. Hipnoza jest doskonałym narzędziem pomagającym zmniejszyć dyskomfort związany z nudnościami, wahaniem nastroju, zmęczeniem, bólami kręgosłupa, czy innymi przykrymi dolegliwościami. Hipnoterapię można również zastosować:

 • do pracy z psychiką kobiety ciężarnej, przygotowując ją do zbliżających się narodzin (podniesienie nastroju, zmniejszenie stresu, pozytywne nastawienie)
 • do kontroli bólu podczas porodu
 • w celu zapobiegania wystąpieniu negatywnych reakcji psychicznych, takich jak na przykład depresja poporodowa
 • a nawet do leczenia niepłodności (hasło powiązane: Niepłodność)

Hipnoterapia jest całkowicie bezpieczna dla kobiet w ciąży i ich dzieci. Dodatkowo, ponieważ hipnoza jest spokojnym i relaksującym stanem mającym właściwości antystresowe, poddanie się hipnoterapii przez kobietę ciężarną ma doskonały wpływ na zdrowie organizmów zarówno matki, jak i dziecka.

Ilość koniecznych sesji hipnoterapii podczas ciąży zależy od indywidualnych potrzeb kobiety. Jeśli hipnoza jest stosowana w celu relaksacji, rozluźnienia i zabezpieczenia przed stresem, nie ma żadnej górnej granicy – przyszła mama może korzystać z pomocy hipnoterapeuty tak często, jak tego potrzebuje. Jeśli zaś chodzi o rozwiązanie konkretnych problemów takich jak wahania nastroju czy mdłości, zwykle wystarcza jedno lub dwa spotkania. Natomiast program pozwalający na zupełnie bezbolesny poród dzięki hipnozie składa się z pięciu sesji, które należy rozpocząć minimum na trzy miesiące przed planowaną datą porodu.

 

Cukrzyca

Cukrzyca to zespół chorób metabolicznych charakteryzujący się podwyższonym poziomem cukru we krwi, wynikający z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez trzustkę. Przewlekła cukrzyca wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić cukrzycę typu 1 oraz typu 2.

W przypadku cukrzycy typu 2 hipnoterapia jest niezastąpionym narzędziem pomagającym w utrzymaniu prawidłowego stylu życia, pozwalającym na szybką i bezpieczną utratę wagi oraz wzmocnienie podświadomych mechanizmów samo uzdrawiania. Dzięki wpływowi hipnozy bardzo często można całkowicie pokonać cukrzycę typu 2 i doprowadzić do pełnego wyleczenia.
Niestety hipnoterapia nie ma bezpośredniego wpływu na cukrzycę typu 1 – osoby cierpiące z powodu tej choroby mogą jednak skorzystać z pomocy hipnoterapeuty w celu poprawienia jakości  swojego życia, uzyskania wsparcia psychicznego, oraz zwiększenia motywacji do zdrowszego trybu życia czy utraty wagi.

W cukrzycy typu 2 liczba koniecznych spotkań to pięć lub więcej. Kolejne sesje najlepiej planować w trybie jednej sesji tygodniowo. Należy pamiętać, że cukrzyca typu 2 jest bardzo poważną chorobą i przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w ilości zażywanych leków (lub odstawiania leków w przypadku całkowitego wyleczenia) należy koniecznie przeprowadzić badania i skonsultować się z lekarzem prowadzącym.
W przypadku cukrzycy typu 1 ilość sesji hipnoterapii jest uzależniona od potrzeb osoby chorej – zwykle pracuje się w takim wypadku nad osiągnięciem konkretnych krótkoterminowych celów – na przykład zabezpieczeniem przed stresem czy wahaniami nastrojów lub zmotywowaniem osoby chorej do prowadzenia zdrowego trybu życia pomimo choroby. Tutaj również nie można zapomnieć o regularnych badaniach i stałym kontakcie z lekarzem.

 

Depresja

Depresja, nazywana również zaburzeniami depresyjnymi, to choroba charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego (zmęczenie, niechęć do jakiejkolwiek aktywności), zaburzeniem rytmów okołodobowych (bezsenność lub zwiększona ilość snu) oraz lękiem. Istnieje bardzo wiele różnych odmian depresji, ale generalnie w większości przypadków osoba chora może doświadczyć następujących objawów:

 • obniżenie nastroju
 • utrata zainteresowań
 • zmniejszenie ilości energii lub wytrzymałości na zmęczenie
 • trudności w skupieniu uwagi
 • obniżenie samooceny
 • odczuwanie winy
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń
 • myśli bądź zachowania samobójcze lub zachowania autoagresywne
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia apetytu
 • niepokój i lęk

Hipnoterapia pozwala bardzo szybko i skutecznie pokonać depresję poprzez nauczenie umysłu osoby chorej nowych i prawidłowych reakcji, szczególnie w zakresie trzech podstawowych kategorii negatywnych myśli powodujących depresję: negatywnego myślenia o sobie, o świecie oraz o przyszłości. Wiele badań naukowych prowadzonych na całym świecie dowiodło, że wypracowanie nowego i lepszego postrzegania rzeczywistości w tych trzech aspektach prowadzi do trwałych chemicznych zmian w mózgu i całkowitego pokonania tej choroby.

Ilość sesji hipnoterapii przy zaburzeniach depresyjnych zależy od indywidualnych uwarunkowań oraz od siły objawów doświadczanych przez osobę chorą. Zwykle w przypadkach lekkich może wystarczyć jedno lub dwa spotkania, w cięższych stanach należy spodziewać się, że konieczne będzie przeprowadzenie trzech lub czterech sesji, natomiast przy poważnych zaburzeniach pełna terapia może wymagać pięciu lub więcej spotkań. Poddając się hipnoterapii należy zawsze pamiętać, że depresja jest niezwykle poważną chorobą – niektóre statystyki wskazują, że nawet 15% osób chorych może umrzeć dokonując skutecznej próby samobójczej, dlatego bardzo ważne jest kompleksowe leczenie osoby chorej. Stosując hipnozę nie można samowolnie zrezygnować z pomocy lekarza psychiatry ani odstawić leków bez konsultacji medycznej. Dodatkowo dobrze jest wiedzieć, że przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych w żaden sposób nie przeszkadza w wejściu w stan hipnozy, ani w prawidłowym przeprowadzeniu hipnoterapii.

 

Dobre samopoczucie

Hipnoterapia nie jest wyłącznie metodą rozwiązywania problemów i zaburzeń. Jest również doskonałym sposobem na osiągnięcie dobrego samopoczucia, wewnętrznej harmonii i drogą do prawdziwie zdrowego stylu życia. Podczas hipnozy świadomy umysł zaprzestaje ciągłego oceniania, wartościowania i krytykowania otaczającego go świata, dzięki czemu do głosu znacznie łatwiej dochodzą wszelkie pozytywne uczucia takie jak radość, szczęście czy ekscytacja, co z kolei znacznie poprawia ogólne samopoczucie osoby poddającej się transowi hipnotycznemu.

Dzięki odpowiednio dobranym pozytywnym sugestiom podczas zabiegu hipnoterapii ukierunkowanego na dobre samopoczucie można bardzo łatwo sprawić, aby osoba poddająca się hipnozie poczuła przypływ energii i pozytywnych emocji. Tego typu efekty są również bardzo trwałe – relaks, poprawa samopoczucia, optymizm i radość utrzymują się na stałym poziomie przez wiele tygodni, a czasem nawet miesięcy.

Ilość sesji potrzebnych do uzyskania dobrego samopoczucia jest całkowicie uzależniona od potrzeb osoby korzystającej z pomocy hipnoterapeuty. Generalnie do stworzenia pozytywnego i trwałego efektu najczęściej wystarcza już jedna sesja, ale może się zdarzyć, że osoba poddająca się hipnozie postanowi uczestniczyć w spotkaniach więcej niż jeden raz, aby wzmocnić i utrwalić wszelkie pozytywne zmiany – w tym wypadku nie ma żadnych ograniczeń i możliwe jest korzystanie z hipnoterapii regularnie przez dłuższy czas.

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

Efektywność

Efektywność jest rezultatem podejmowanych przez nas działań w relacji do nakładów, które ponosimy w celu ich osiągnięcia. Mówiąc ogólnie – im lepsze rezultaty jesteśmy w stanie osiągnąć i im bardziej potrafimy zminimalizować nakłady konieczne do ich realizacji, tym nasza efektywność jest wyższa. Efektywność jest niezwykle szerokim terminem mającym zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach naszego życia – począwszy od kariery i pracy zawodowej, przez naukę, zainteresowania, uprawianie sportów, aż po wyzwania życia codziennego i obowiązki rodzinne. Każde z podejmowanych przez nas działań może być bardziej efektywne, co oznacza, że zawsze istnieje droga, aby uzyskać lepszy rezultat przy niższym nakładzie środków.

Dzięki hipnozie można z łatwością podnieść swoją efektywność w wielu różnych dziedzinach – aby wymienić tylko kilka najpopularniejszych: sprzedaż, zarządzanie, trening sportowy, relacje międzyludzkie czy podniesienie efektywności w osiąganiu wyznaczonych celów. Podczas hipnoterapii zwykle koncentrujemy się na usprawnieniu dwóch najważniejszych aspektów efektywności: skuteczności (czyli umiejętności robienia właściwych rzeczy oraz właściwego wyznaczania celów) i sprawności (czyli umiejętności działania we właściwy sposób – minimalizując nakłady i maksymalizując efekty).

Ilość sesji hipnoterapii konieczna do podniesienia efektywności jest sprawą bardzo indywidualną – w prostszych sprawach do osiągnięcia pożądanego efektu najczęściej wystarczy już jedno spotkanie, a w bardzo skomplikowanych przypadkach (jak na przykład podniesienie efektywności sprzedaży w dziale dużej firmy) może nawet wymagać kilku sesji grupowych przeprowadzanych z pracownikami oraz kilku sesji indywidualnych pomagających ukierunkować działania kadrze menadżerskiej.

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

Emocje

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

Fobie

Fobie to rodzaj zaburzeń nerwicowych, których głównym objawem jest silny i uporczywy lęk przed zjawiskami, sytuacjami lub przedmiotami, które w praktyce nie są niebezpieczne. Najczęściej osoby cierpiące z powodu fobii starają się ze wszelkich sił unikać sytuacji czy przedmiotów wywołujących ich stany lękowe, tym samym wzmacniają jeszcze bardziej swoje negatywne reakcje.

Dzięki właściwościom hipnozy pozwalającym na tworzenie nowych pozytywnych stanów emocjonalnych oraz przekierowywanie istniejących negatywnych reakcji na nowe tory (na przykład zastąpienie automatycznej reakcji lękowej automatycznym rozluźnieniem) rozwiązanie problemu fobii przy pomocy hipnoterapii jest niezwykle efektywne i trwałe.

W leczeniu fobii skuteczność terapii z wykorzystaniem hipnozy jest niepodważalna, natomiast jej długość zależy od poziomu nasilenia objawów – najczęściej lekkie zaburzenia można zlikwidować całkowicie podczas jednego do dwóch spotkań, cięższe przypadki wymagają zaplanowania trzech do czterech sesji, a bardzo ciężkie i nasilone fobie mogą ustąpić dopiero po pięciu lub więcej sesjach.

 

Hazard

Hazard lub inaczej uzależnienie od hazardu, jak każde inne uzależnienie, jest nabytą silną potrzebą angażowania się w ryzykowne i wymykające się z pod kontroli zachowania – w tym konkretnie wypadku polegające na braniu udziału w różnego rodzaju grach losowych. Uzależnienie od hazardu jest bardzo poważnym rodzajem zaburzenia, często dotykającym nie tylko samych chorych, ale również ich bliskich i całe rodziny. Nieleczone prowadzi zwykle do ogromnego stresu, negatywnych zmian w życiu i bardzo często wiąże się  z pogorszeniem statusu materialnego uzależnionego. Dodatkowo bardzo poważną groźbą jest możliwość podjęcia przez osobę chorą próby samobójczej – badania przeprowadzone w roku 2004 wykazały, że pośród osób przechodzących terapię z powodu uzależnienia od hazardu, aż 12% przyznało się do podjęcia takiej próby (Journal of Nervous & Mental Disease, October 2004).

Hipnoterapia wykazuje się ogromną skutecznością w uczeniu nowych poprawnych wzorców zachowań, ponieważ jej oddziaływanie nie ogranicza się wyłącznie do świadomej części umysłu, ale obejmuje również część podświadomą, gdzie mieszczą się wszelkie automatyczne zachowania i przyzwyczajenia. Dzięki temu mechanizmowi skuteczność hipnozy w rozwiązywaniu problemu uzależnienia od hazardu jest bardzo wysoka. Należy pamiętać, że wykluczona jest możliwość poddania terapii za pomocą hipnozy osoby chorej bez jej woli i chęci współpracy (na przykład na prośbę rodziny, czy osób bliskich) ponieważ nie da się zahipnotyzować kogoś, kto tego nie chce.

Ilość sesji hipnoterapii zależy od indywidualnego przypadku, ale zwykle można oczekiwać, że wyraźna poprawa nastąpi po około dwóch spotkaniach, a pełne rozwiązanie problemu zazwyczaj po pięciu lub więcej sesjach. Idealnym rozwiązaniem jest takie rozplanowanie spotkań, aby następowały jeden raz tygodniowo.

 

Impotencja

Impotencja nazywana również zaburzeniami erekcji lub niemocą płciową jest dysfunkcją występującą, z mniejszym lub większym nasileniem, nawet u 10% mężczyzn. Ze względu na przyczyny powstawania, można podzielić impotencję na dwie osobne kategorie: impotencję o podłożu psychicznym oraz impotencje o podłożu organicznym.

Hipnoterapia stanowi bardzo skuteczne rozwiązanie problemu impotencji o podłożu psychicznym – dzięki hipnozie można z łatwością skorygować wszelkie nieprawidłowe reakcje, takie jak: kompleksy, poczucie winy lub grzechu, lęki, wstyd a także negatywne oddziaływanie stresu.
W przypadku niemocy płciowej o przyczynach organicznych skuteczność hipnoterapii jest uzależniona od konkretnych przyczyn – większość zaburzeń fizycznych jest spowodowana chorobą układu krążenia (szczególnie nadciśnieniem tętniczym). W takim wypadku hipnoza może pomóc pośrednio, poprzez stworzenie motywacji do regularnych ćwiczeń oraz przestrzegania zdrowej diety, co okazuje się bardzo skuteczną terapią wspierającą. Kolejnym często występującym powodem zaburzeń erekcji są współistniejące zaburzenia hormonalne. W tym przypadku hipnoza również może stanowić doskonałą formę terapii dodatkowej, ponieważ stan transu może wpływać na poziom hormonów w organizmie. Niestety w wypadku innych przyczyn, takich jak choroby i urazy kręgosłupa, choroby neurologiczne, czy fizyczne uszkodzenia (na przykład powstałe na skutek operacji chirurgicznych) hipnoterapia nie wykazuje skuteczności.

Długość hipnoterapii oraz ilość koniecznych sesji są oczywiście uzależnione od indywidualnego przypadku i osobistych uwarunkowań. Można spodziewać się, że zaburzenia lekkie będą wymagały jednego do dwóch spotkań, przypadki nieco bardziej skomplikowane trzech lub czterech, zaś bardzo silne zaburzenia mogą wymagać umówienia się na pięć lub więcej sesji.

 

Jąkanie

Jąkanie jest zaburzeniem mowy polegającym na przedłużaniu słów, sylab lub dźwięków, szybkim rytmicznym powtarzaniu jednej określonej sylaby lub wahaniu się i tworzeniu przerw zaburzających płynność wymowy. Ze względu na przyczyny powstawania jąkanie się można podzielić na dwie osobne kategorie: jąkanie rozwojowe oraz jąkanie nabyte.

Jąkanie rozwojowe jest spowodowane uwarunkowaniami genetycznymi a także występowaniem wielu różnych czynników środowiskowych, ale jeden element wspólny wyraźnie wyróżnia się spośród nich wszystkich – stres. Hipnoterapia zaś stanowi doskonałe remedium na stres, dzięki czemu z ogromną skutecznością powoduje rozwiązanie problemu jąkania, w wielu wypadkach już podczas pierwszej sesji.  Jąkania nabyte to nieco bardziej skomplikowana kwestia – zwykle pojawia się na skutek urazu głowy, choroby nowotworowej lub przez zażywanie narkotyków. W takich przypadkach skuteczność hipnoterapii jest uzależniona od indywidualnych przyczyn powstania zaburzenia oraz jego stopnia nasilenia. Przed poddaniem się hipnoterapii w przypadku jąkania nabytego, najlepiej jest skonsultować swój przypadek indywidualnie, aby ocenić szanse i możliwości powodzenia terapii.

Szybkość działania hipnoterapii w przypadkach jąkania się zależy od konkretnego przypadku. Generalnie można przyjąć zasadę, że zaburzenia o lekkim przebiegu wymagają jednego do dwóch spotkań, o cięższym trzech lub czterech, a w bardzo trudnych przypadkach może okazać się, że terapia będzie wymagać pięciu lub więcej sesji, które najlepiej jest przeprowadzać w cyklu jednego spotkania tygodniowo.

 

Kompulsje

Kompulsje, nazywane również nerwicą natręctw, to zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń lękowych charakteryzujące się upartym powtarzaniem pewnych określonych czynności przymusowych. Osoba cierpiąca z powodu kompulsji najczęściej zdaje sobie doskonale sprawę z nieracjonalności własnych działań, ale przerywając je odczuwa bardzo silny niepokój powodujący nawrót zaburzenia. Najczęściej kompulsje dotyczą:

 • sprawdzania, liczenia, powtarzania – czyli bardzo silnej potrzeby sprawdzania zamków lub urządzeń domowych, liczenia mentalnego najprzeróżniejszych elementów otoczenia oraz powtarzania określonych zachowań (na przykład czytania określonego tekstu wiele razy pod rząd czy powtarzania na głos określonego zdania)
 • mycia – wielokrotnego mycia rąk i czyszczenia całego otoczenia spowodowanego przez lęk przed zarażeniem się różnego rodzaju chorobami
 • jedzenia – czyli utraty kontroli nad ilością przyjmowanych pokarmów, która często prowadzi do otyłości
 • robienia zakupów – (kupowania dużych ilości niepotrzebnych produktów)
 • gromadzenia – czyli przetrzymywania w swoim otoczeniu dużych ilości niepotrzebnych przedmiotów i niemożności wyrzucenia ich
 • hazardu – czyli utraty kontroli nad potrzebą uczestniczenia w grach losowych
 • seksu – wszelkich obiegających od normy myśli, odczuć i zachowań mających powiązanie z seksem

Hipnoterapia likwiduje główne źródło zachowań kompulsywnych, czyli lęk pojawiający się przy zaprzestaniu powtarzania. Dzięki temu rozwiązanie problemu kompulsji, bez względu na jej rodzaj, jest bardzo szybkie i trwałe. Dla przeprowadzenia skutecznej terapii konieczna jest wola i współpraca osoby chorej. Nie da się zahipnotyzować kogoś, kto tego nie chce – nie jest więc możliwe zastosowanie hipnoterapii bez zgody chorego, na przykład na prośbę rodziny lub osób bliskich.

Ilość sesji koniecznych do całkowitego rozwiązania problemu jest zależna od nasilenia objawów. Generalnie w przypadku lekkich zaburzeń kompulsywnych najczęściej wystarcza jedno lub dwa spotkania, w przypadku poważniejszych problemów można spodziewać się, że konieczne będzie przeprowadzenie trzech lub czterech sesji. W bardzo poważnych przypadkach może się okazać, że konieczne będzie pięć lub więcej spotkań.

  

Koncentracja

Koncentracja, lub inaczej skupienie uwagi, jest stanem powiększonej świadomości zmysłowej nakierowanej na określoną myśl, przedmiot, zagadnienie, wydarzenie, sytuację czy zjawisko podtrzymywaną w czasie. Koncentracja uwagi może następować samoistnie, bez wyraźnej, uświadomionej woli człowieka, podczas percepcji określonego zjawiska lub prowadzenia określonego działania. Może też być wynikiem świadomego działania podejmowanego w celu rozwiązania jakiegoś problemu czy zrozumienia jakiegoś zagadnienia.
Problemy w koncentracji uwagi mogą być symptomem innych zaburzeń – między innymi:

 • narkolepsji
 • ADHD
 • syndromu chronicznego zmęczenia
 • choroby Addisona
 • deprywacji snu
 • depresji

Hipnoterapia nie tylko pozwala skutecznie rozwiązać wszelkie problemy prowadzące do powstania trudności w koncentracji, ale wzmacnia także zdolność koncentracji u osób, które rozwinąć i  usprawnić swoją uwagę.

Ilość sesji koniecznych do usunięcia problemów z zaburzeniami uwagi zwykle zależy od przyczyny występowania tego objawu. W większości przypadków można się spodziewać, że lekkie zaburzenia  można rozwiązać w trakcie jednego lub dwóch spotkań, przypadki nieco cięższe będą najprawdopodobniej wymagały trzech lub czterech sesji, natomiast poważne problemy – na przykład zaburzenia uwagi spowodowane przez współistniejącą depresję mogą wymagać pięciu lub więcej spotkań. W wypadku stosowania hipnoterapii w celu usprawnienie zdolności koncentracji u osoby nie wykazującej żadnych zaburzeń, do osiągnięcia pożądanego i trwałego efektu zwykle wystarcza uczestnictwo już w jednej sesji.

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

Kontuzje

 

 

Lekomania

Lekomania, czyli uzależnienie od leków, charakteryzuje się przymusem stałego lub okresowego zażywania leku w celu uniknięcia nieprzyjemnych doznań związanych z jego brakiem. Niebezpieczeństwo uzależniania się od leków polega między innymi na tym, że wraz z rozwojem uzależnienia chory musi przyjmować coraz większe dawki dla otrzymania pożądanego efektu. Zwiększa to ryzyko przedawkowania i wystąpienia działań niepożądanych, aż do zatrucia, czy wręcz śmierci. Lekomania najczęściej dotyczy leków przeciwbólowych, nasennych, euforyzujących, przeciwzapalnych i przeczyszczających oraz sterydów anabolicznych.

Uzależnienie od leków jest bardzo poważnym zaburzeniem – w procesie leczenia hipnoterapia może pełnić jedynie rolę pomocniczą. Hipnoza pozwala rozwiązać psychiczne aspekty uzależnienia oraz pomaga w kontrolowaniu i zarządzaniu bólem. Decydując się na terapię uzależnienia od leków należy bardzo ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, zalecane jest również poddanie się profesjonalnej detoksykacji organizmu. Tak jak w przypadku wszelkich innych uzależnień, kluczową rolę w terapii odgrywa determinacja uzależnionego do wyzwolenia się z nałogu, dlatego nie można przeprowadzić hipnoterapii bez woli chorego, na prośbę rodziny lub osób bliskich.

Ilość sesji hipnoterapii koniecznych do osiągnięcia pozytywnego efektu w przypadku uzależnienia od leków to pięć lub więcej sesji, które najlepiej jest przeprowadzać w trakcie standardowego leczenia pod opieką wykwalifikowanego lekarza. Pozytywne efekty hipnozy z reguły są widoczne już po drugim spotkaniu, ale zależy to od indywidualnych uwarunkowań osoby chorej.

 

Łysienie

Łysienie jest objawem dotyczącym skóry głowy, polegającym na postępującym zmniejszaniu wytwarzania włosów w mieszkach włosowych. Najczęstszą przyczyną powstawania tej choroby są zaburzenia hormonalne, ale istnieje ogromny wachlarz innych możliwych przyczyn – od zatrucia metalami ciężkimi, poprzez choroby autoimmunologiczne, niedobory pokarmowe, aż po czynniki stresogenne czy choroby zakaźne skóry.

Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z pomocy hipnoterapeuty warto poddać się najpierw dokładnej medycznej diagnozie. W przypadku potwierdzenia, że łysienie ma przyczyny stresowe lub hormonalne można śmiało poddać się hipnoterapii z bardzo pozytywnym skutkiem.

Dla osiągnięcia pożądanego efektu w wypadku rozwiązywania problemu łysienia, potrzebnych jest kilka zabiegów hipnoterapeutycznych. Pierwsze rezultaty dają się zaobserwować już około drugiej sesji, natomiast cała terapia może wymagać pięciu lub nawet więcej spotkań. Kolejne sesje najlepiej jest rozplanować w cyklu dwutygodniowym, aby organizm osoby poddającej się terapii miał maksymalnie dużo czasu na autoregulację.

 

Motywacja

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

  

Nadciśnienie

Nadciśnienie tętnicze nazywane również chorobą nadciśnieniową, to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego wywołującego szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym oraz w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg. Zdecydowana większość przypadków nadciśnienia ma charakter samoistny, co oznacza, że powstaje ono bez konkretnej przyczyny, którą dałoby się usunąć interwencją medyczną. Podłoże nadciśnienia samoistnego nie zostało w pełni ustalone. Uważa się, że w rozwoju choroby odgrywają rolę czynniki genetyczne i środowiskowe.

Główne metody leczenia i zapobiegania powstawaniu nadciśnienia polegają na zmianie diety i unormowaniu masy ciała, ograniczeniu spożywania alkoholu, zaprzestaniu palenia, zmniejszeniu stresu oraz zwiększeniu aktywności fizycznej. Hipnoterapia przynosi doskonałe i trwałe efekty w każdym z tych zakresów pomagając przywrócić organizm do naturalnego i zdrowego stanu. Należy pamiętać, że w cięższych przypadkach choroby nadciśnieniowej wskazane jest zażywanie odpowiednich leków, których absolutnie nie wolno odstawić bez konsultacji z lekarzem.

Ilość sesji hipnoterapii koniecznych do rozwiązania problemu nadciśnienia tętniczego jest uzależniona od indywidualnego przypadku. Z reguły proces terapeutyczny jest dosyć złożony, trzeba więc założyć, że pełne rozwiązanie problemu nastąpi po pięciu (lub więcej) spotkaniach, natomiast pierwsze pozytywne rezultaty zazwyczaj widoczne są już po drugiej sesji.

  

Nadpobudliwość

Nadpobudliwość, nazywana również ADHD (z angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi. Najczęściej nadpobudliwość diagnozowana jest u dzieci, ale bardzo często zaburzenia utrzymują się również w dorosłym życiu, objawiając się głównie jako trudności w przyswajaniu nowych informacji oraz zaburzenia uwagi.

Hipnoterapia jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym z łatwością pokonać ADHD u dzieci i dorosłych. Dzięki hipnozie bardzo szybko można nauczyć się koncentracji i skutecznie pokonać zaburzenia uwagi, opanować emocje i nauczyć się prawidłowych reakcji na wszelkie bodźce, a także zharmonizować organizm przywracając poziom energii do jego naturalnego, niezawyżonego stanu.

Uzyskanie znacznej lub całkowitej poprawy dzięki hipnoterapii jest zwykle bardzo szybkie – cały proces wymaga zaledwie kilku spotkań, najlepiej rozłożonych w czasie na kilka tygodni. Konkretna ilość spotkań jest uzależniona od indywidualnego przypadku i stopnia nasilenia objawów – w przypadkach lekkich wskazane jest jedno do dwóch spotkań, w nieco bardziej skomplikowanych trzy do czterech, natomiast w sprawach bardzo trudnych konieczne może być przeprowadzenie pięciu lub więcej sesji.

Zobacz również: ADHD

  

Nadwaga

Nadwaga polega na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie. Przyczyną tego zaburzenia jest zawsze przyjmowanie większej ilości kalorii, niż organizm zużywa w trakcie normalnego codziennego funkcjonowania. Dodatkowe czynniki, które mogą się przyczyniać do powstawania nadwagi to:

 • ograniczona aktywność fizyczna i siedzący tryb życia
 • złe odżywianie lub zaburzenia odżywiania
 • stres
 • rzucenie palenia lub innych używek
 • uwarunkowania genetyczne
 • zaburzenia snu
 • brak równowagi hormonalnej (na przykład niedoczynność tarczycy)
 • alkoholizm
 • przyjmowanie niektórych lekarstw

Hipnoterapia pomaga trwale rozwiązać problem nadwagi, poprzez zmotywowanie osoby cierpiącej na to zaburzenie do skorygowania niewłaściwych przyzwyczajeń żywieniowych oraz wdrożenia bardziej aktywnego stylu życia. Zmiany wywoływane przez hipnozę wpływają bezpośrednio na umysł podświadomy, co znacznie ułatwia wyrobienie nowych prawidłowych przyzwyczajeń oraz zdecydowanie zmniejsza opór, który większość osób odczuwa próbując wprowadzić tego typu zmiany.

Aby pozbyć się lekkiej nadwagi zwykle wystarcza jedna do dwóch sesji hipnoterapii. Poważniejsze problemy z nadmiarem tkanki tłuszczowej mogą wymagać trzech lub czterech spotkań. Natomiast pozbycie się poważnej i długotrwałej nadwagi, odpornej na inne formy leczenia, może spowodować konieczność uczestniczenia w pięciu lub więcej sesjach.

  

Narkomania

Narkomania to potoczna nazwa uzależnienia od środków psychoaktywnych. Zaburzenie to charakteryzuje się kompulsywnym używaniem narkotyków pomimo wyraźnych łatwo dostrzegalnych negatywnych konsekwencji takiego zachowania. Stan uzależnienia można podzielić na dwie kategorie:

 • uzależnienie psychiczne – czyli kompulsywne powtarzanie zachowań mających przyjemne skutki
 • uzależnienie fizyczne – charakteryzujące się rosnącą tolerancją na narkotyk oraz głodem narkotycznym w wypadku zaprzestania używania narkotyku

Uzależnienie od narkotyków jest bardzo poważnym problemem, w którym hipnoterapia może stanowić jedynie formę terapii pomocniczej dla interwencji medycznej. Najczęściej samo rozpoczęcie terapii wymaga poddania się najpierw detoksykacji organizmu, którą musi wykonać placówka wyposażona w odpowiednie leki. Dopiero po przeprowadzeniu detoksykacji można skoncentrować się na psychicznych aspektach uzależnienia, a także wprowadzić hipnoterapię w celu zmniejszenia negatywnych fizycznych symptomów związanych z syndromem odstawienia.
Należy pamiętać, iż mimo, że hipnoterapia jest bardzo skuteczna w rozwiązywaniu problemu narkomanii, podczas całej terapii absolutnie nie można rezygnować z pomocy medycznej. Dodatkowo należy pamiętać, że dla skutecznej hipnoterapii konieczna jest współpraca uzależnionego, jego zdecydowanie i wola zwalczenia nałogu. Nie da się zahipnotyzować i wyleczyć kogoś kto tego nie chce, nie można więc zastosować technik hipnotycznych wyłącznie na prośbę rodziny czy osób bliskich.

Narkomania, jako problem niezwykle złożony, wymaga zazwyczaj długotrwałej terapii. Należy liczyć się z tym, że potrzebne będzie przeprowadzenie pięciu, a nawet więcej spotkań. Pierwsze pozytywne zmiany widoczne są zwykle już po drugiej sesji. Natomiast pełne zwalczenie nałogu jest procesem długotrwałym, dlatego najlepiej jest rozplanować kolejne sesje hipnoterapii w odstępach dwutygodniowych, aby zmaksymalizować czas pozytywnego oddziaływania hipnozy.

  

Nauka

Hipnoza jest doskonałym narzędziem pomagającym w osiągnięciu lepszych rezultatów w procesie uczenia się. Dzięki wpływowi transu hipnotycznego bardzo łatwo można poprawić swoją zdolność koncentracji, motywację do nauki, zdolność zapamiętywania a nawet pokonać stres związany ze zdawaniem egzaminów.

Większość problemów z wydajnym uczeniem się wynika z trudności w utrzymaniu uwagi i koncentracji oraz w osłabieniu pamięci. Główną przyczyną tego typu zaburzeń jest negatywne oddziaływanie stresu. Dzięki bezpośredniemu wpływowi na nieświadomą część umysłu hipnoterapia bardzo skutecznie niweluje stres oraz pomaga w osiągnięciu optymalnego poziomu skupienia. Trans hipnotyczny pozwala również zaprogramować pozytywne reakcje na wszelkie egzaminy i testy oraz może uodpornić osobę poddającą się hipnozie na działanie ewentualnego przyszłego stresu.

Ilość sesji hipnoterapii wskazana do osiągnięcia pożądanej poprawy jest zależna od konkretnego przypadku, a także od indywidualnych potrzeb osoby korzystającej z pomocy hipnotyzera – można na przykład zaplanować sesję hipnozy tuż przed trudnym egzaminem, albo uczestniczyć w jednym czy dwóch spotkaniach podczas intensywniejszych okresów nauki.

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

Nerwica

Nerwica, a właściwie zaburzenia nerwicowe, znane również pod nazwą zaburzeń lękowych, to choroba objawiająca się w trzech aspektach:

I. Objawy somatyczne:

 • trudności z oddychaniem, uczucie ciasnoty w klatce piersiowej
 • napięciowy ból głowy, ból żołądka, serca, kręgosłupa
 • zawroty głowy
 • drżenie kończyn
 • kołatanie serca
 • nagłe uderzenie gorąca
 • zaburzenia wzroku, słuchu lub nadmierna wrażliwość na bodźce
 • brak czucia w pewnych obszarach skóry, porażenia narządów ruchu
 • zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych
 • zaburzenia seksualne (na przykład zaburzenia erekcji, anorgazmia, wytrysk przedwczesny)

II.  Zaburzenia funkcji poznawczych:

 • trudności w koncentracji uwagi
 • zaburzenia pamięci
 • natrętne myśli
 • natręctwa ruchowe
 • subiektywnie odczuwalne zmiany w percepcji rzeczywistości

III. Zaburzenia emocji:

 • brak motywacji i apatia
 • fobie
 • nagłe napady lęku
 • nieokreślony niepokój
 • przygnębienie
 • stan podwyższonego napięcia oraz poirytowanie
 • zaburzenia snu (głównie bezsenność)
 • zanik zdolności do odczuwania przyjemności

W większości przypadków osoby chorujące na nerwice doskonale zdają sobie sprawę z nieracjonalności odczuwanych przez siebie objawów, ale wpadają w błędne koło – lęk powoduje powstawanie nieprzyjemnych objawów somatycznych, które wzbudzają jeszcze więcej lęku, który z kolei jeszcze bardziej nasila objawy somatyczne itd.

W większości wypadków wystąpienie nerwicy jest uwarunkowane czynnikami genetycznymi, ale niebagatelną rolę w rozwoju tej choroby odgrywa również stres oraz nieuświadomione konflikty wewnętrzne, najczęściej pomiędzy dążeniami osoby chorej a jej możliwościami, potrzebami a obowiązkami, pragnieniami a normami społecznymi. Dzięki hipnozie bardzo łatwo można doprowadzić do uświadomienia oraz rozwiązania tych konfliktów. Dodatkowo dzięki stanowi transu można skutecznie przerwać błędne koło objawów nerwicowych i zaprogramować nowe poprawne reakcje. Właśnie dlatego hipnoterapia jest doskonałym narzędziem pozwalającym skutecznie pokonać nerwicę.

Ilość sesji konieczna do pokonania nerwicy jest zależna od stopnia nasilenia objawów. W przypadku objawów lekkich zwykle wystarcza jedno lub dwa spotkania, w przypadkach trudniejszych można spodziewać się trzech lub czterech sesji, natomiast przy bardzo dużym nasileniu objawów skuteczna terapia będzie wymagała pięciu lub więcej spotkań.

 

Niepłodność

Niepłodność to stan, w którym pomimo regularnego współżycia seksualnego bez stosowania środków antykoncepcyjnych, zachodzi niemożność poczęcia. Możliwych przyczyn niepłodności jest bardzo wiele i mogą one dotyczyć w takim samym stopniu kobiet jak i mężczyzn, dlatego zwykle wskazane jest prowadzenie terapii z obojgiem partnerów.

Przed rozpoczęciem hipnoterapii konieczne jest zasięgnięcie opinii lekarskiej w celu wyeliminowania ewentualnych biologicznych przyczyn tego stanu. Jeśli badania potwierdzają brak schorzeń uniemożliwiających poczęcie, oznacza to psychologiczne przyczyny niepłodności. W takim przypadku hipnoterapia jest niezastąpioną i niezmiernie skuteczną formą terapii pomagającą rozwiązać ten problem.

Dokładna ilość koniecznych sesji zależy od indywidualnego przypadku, ale zwykle należy się spodziewać, że do pełnego wyleczenia oboje partnerów będzie potrzebowało uczestniczyć w jednej do trzech sesji. Część z tych spotkań można przeprowadzać wspólnie, poddając hipnozie obie osoby jednocześnie, a część osobno pracując tylko z jedną osobą. Dla uzyskania najlepszych rezultatów sesje należy rozplanować z częstotliwością raz na tydzień.

  

Niepokój

Niepokój to stan emocjonalny charakteryzujący się poczuciem braku bezpieczeństwa i nieokreślonego dyskomfortu. Często bywa utożsamiany z lękiem, różni się jednak od niego brakiem zmian fizjologicznych (np. duszności, pocenie się, przyspieszony puls), które praktycznie zawsze towarzyszą lękowi. Pojawienie się niepokoju może być efektem stresujących przeżyć, ale może również świadczyć o powolnym rozwijaniu się poważniejszych zaburzeń lękowych, na przykład nerwicy.

Dzięki bezpośredniemu wpływowi na nieświadomą część umysłu hipnoterapia bardzo szybko przywraca równowagę emocjonalną, niweluje negatywny wpływ stresu oraz zwiększa poziom energii i dobrego samopoczucia. Trans hipnotyczny pozwala wpływać na negatywne emocje, przekierowując je i zmieniając negatywne wzorce, które prowadzą do ich powstawania.

Ilość sesji hipnoterapii wymagana do zwalczenia uczucia niepokoju zwykle nie jest duża. Całkowitą poprawę można odczuć już podczas pierwszego lub drugiego spotkania, chyba, że niepokój jest spowodowany rozwijającą się nerwicą. Wówczas ilość koniecznych sesji może być nieco większa.

 

Obgryzanie paznokci

 

 

 

Obsesje

 

 

 

Odchudzanie

 

 

Osiągnięcia sportowe

 

 

Oziębłość

 

 

Palenie papierosów

 

 

Pamięć

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

Pewność siebie

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

 

Relaks

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

 

 

Rozwój

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

 

 

Równowaga

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

 

Rzucanie palenia

 

 

Samoocena

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

 

Stres

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

 

Sukces

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

 

Traumy

 

 

Trema

Artykuł powiązany: “Hipnoza na dobre samopoczucie”

 

Uzależnienia

 

 

Zaburzenia seksualne

 

 

Zaburzenia trawienia

 

 

Zakupoholizm

 

 

Znieczulenia

 

Hypno.pl

Powrót do góry

Zapisz się na Newsletter Hypno!

Zapisz

Klaudiusz Emmerle

klaudiusz@hypno.pl

+48 518 536 465

GABINETY:

ZAKOPANE ul. Krupówki 40 (Willa LaBelle)

KRAKÓW  ul. Szlak 65 lokal 708 (VII piętro)

Formularz kontaktowy

11 + 11 =